Investigadores/as

Profesorado

Catedrática de Universidade
Coordinadora
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Contratada Doutora
Titular de Escola Universitaria (Doutor)
Profesor asociado T3-P6
Profesor asociado T3-P6
Axudante Doutora

Investigadores/as colaboradores/as

Investigadora (Doutora)
Investigador (Doutor)
Investigador (Doutor)
Investigador (Doutor)

Estudantes de doutoramento

Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento

Outros/as colaboradores/as

Universidad de Chile
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Concepción (Chile)
Università degli Studi di Milano Bicocca (Italia)
Universidad de Valladolid
Universidade de Zaragoza
Universidad del Bio-Bio (Chile)
Universidad de Almería