@Inproceedings{CarpenteRodríguez16,
author = {Carpente R., M. Luisa and Cerdeira-Pena, A. and Lorenzo-Freire, S. and Places, A. S.},
title = {Optimización del proceso de llenado de placas PCR en secuenciación Sanger},
booktitle = {Actas XXXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (SEIO 2016)},
address = {Toledo},
year = {2016},
}