@Article{MoredaLeirado05,
author = {Moreda, M. L. and Places, A. S. and Vázquez, E. and Penabad, M. R.},
title = {Ferramentas de Recuperación de Textos en Bibliotecas Dixitais: Lematización},
journal = {Revista Galega de Filoloxía},
address = {A Coruña},
year = {2005},
pages = {73-91}
}