@Article{RodríguezBrisaboa01,
author = {Brisaboa, N. R. and P-Sanjulián, C. F.},
title = {Introdución ás Bibliotecas Dixitais},
journal = {Revista galega de filoloxía},
address = {A Coruña},
year = {2001},
pages = {27-51}
}