R&D subventions

Sistema de recepción e xestión de envio de pedidos e cálculo de rutas para Novolar

Reference:
10SIN028E
Number of subprojects:
2
Financial institution:
Programa axudas Tecnoloxía Sectorial da Sociedade da Información (SIN). Convocatoria 2010. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Budget amount:
98,578 Euros
Number of researchers:
6
Duration:
Dec 1, 2010 to Sep 30, 2012
Description:
O proxecto pretende dotar á web de Novolar dun SISTEMA DE RECEPCIÓN E XESTIÓN DE PEDIDOS que permita automatizar non so o calculo de custes de envío na venda electrónica dos diferentes productos, que estarán presentados cunha doada e atractiva interface de usuario, organizados por familias, calidades, estilos e prezos, senón tamén automatizar o calculo de custes de envío para llos poder presentar ao cliente cando fai a súa compra on-line para que xa no seu mesmo proceso de comprar se inclúan eses custes. Pero ademais quérese desenvolver un sistema de uso interno
en Novolar que permita a planificación e xestión do envío de productos.