Contracts and agreements

Contrato para Actividades de Asesoramento e Asistencia Técnica, entre a Universidade da Coruña e Enxenio S.L., en Técnicas de Museística Virtual

Reference:
484/2006 Museistica
Financial institution:
Enxenio S.L.
Number of researchers:
9
Duration:
Nov 24, 2006 to Dec 31, 2011
Director researcher:
Description:
Este contrato ten como obxecto a prestación, por parte da UDC, do asesoramento e da asistencia técnica na área da Museística Virtual para a EMPRESA, e a solicitude desta.