Contracts and agreements

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do Plan de Innovación de Enxenio 2017-2018-"Enxenio 15"

Reference:
F17/09 InnovaPEME
Financial institution:
Enxenio S.L., programa InnovaPEME 2017, expte. 108_IN848D_2017_2350417, GAIN, Xunta de Galicia
Number of researchers:
12
Duration:
Nov 15, 2017 to Jun 30, 2020
Director researcher: