R&D subventions

Situación de los centros de documentación: rentabilidad y uso, condiciones laborales y formación de los documentalistas en los medios de comunicación autonómicos provinciales y locales en las comunidades autónomas de Madrid, Galicia y Cataluña

Reference:
SEJ2007-67677
Financial institution:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Duration:
Sep 1, 2007 to Sep 1, 2009
Main researcher:
Eulalia Fuentes Pujol
Involved researchers:
Description:
O obxectivo do proxecto é coñecer a situación actual dos centros de documentación nos medios de comunicación de ámbito provincial e comarcal nas comunidades autónomas de Madrid, Galicia e Cataluña, analizando a súa dependencia orgánica, instalacións, equipamento, fondos documentais e servizos, así como o perfil dos profesionais que en cada medio desempeñan labores de documentalistas, para poder posteriormente extrapolar os resultados a outras comunidades autónomas españolas. Por outra banda preténdese coñecer o valor que as empresas periodísticas e os profesionais do periodismo outorgan aos seus centros de documentación. O propósito final é o de redactar unhas normas, protocolos ou directrices para que os centros de documentación dos medios de comunicación poidan seguir, para mellorar os seus obxectivos, a calidade dos seus produtos e servizos e para que obteñan unha maior rendabilidade, tanto para o propio centro de documentación, como na calidade da información publicada no medio de comunicación.