Tesis

Técnicas de compresión e estruturas de indexación compactas para texto en linguaxe natural e contidos dixitais: aplicacións prácticas

Fecha de lectura:
21-dic-2015
Facultad:
Informática
Universidad:
Universidad de A Coruña
Departamento:
Computación
Nota:
Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido:
Doutor en Informática
Fichero: