Recursos de docencia do Laboratorio de Bases de Datos

Neste repositorio é posible atopar materiais e recursos vínculados ás seguintes materias (todas elas impartidas por membros do LBD):

 


Facultade de Informática

Grao en Enxeñaría Informática
Enxeñaría Informática / E.T. Sistemas / E.T. Xestión  (plan vello)
Mestrados 

Facultade de Filoloxía

Grao en Galego e Portugués / Español / Inglés
Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA)

Facultade de Humanidades


Facultade de Ciencias do Traballo


 

Recursos adicionais, correspondentes a outras materias impartidas por membros do LBD, están dispoñibles no Campus Virtual da UDC (acceso restrinxido)