Subvencións I+D

Axuda para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do SUG - Modalidade Grupo de Referencia Competitivo 2010

Referencia:
Xunta 2010/17
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Programa de ayudas para consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG – Modalidad Grupo de Referencia Competitivo
Orzamento:
168.000 Euros
Nº investigadores/as:
18
Duración:
1-xan-2010 ao 31-dec-2012
Investigadora principal:
Descrición:
Axuda concedida ao grupo de investigación LBD, enmarcada dentro do programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Dita axuda trata de facilitar a consecución dos seguintes obxectivos: i)Incrementar a proxección internacional da actividade de I+D, ii) Organizar estratexicamente as liñas de investigación na procura dunha maior diversificación das fontes de financiación, así como unha maior proxección e impacto económico (transferencia) da actividade do grupo, e iii) Fortalecer a estrutura do Grupo, favorecendo a formación e incorporación de novos investigadores en novas liñas competitivas.