Contratos e convenios

Enquisa sobre Infraestruturas e Equipamentos Locais. Fase IV

Referencia:
32/2000 EIEL_fase IV
Institución financiadora:
Deputación Provincial da Coruña
Nº investigadores/as:
5
Duración:
28-nov-2000 ao 29-set-2002
Investigador director:
Carlos Nárdiz Ortiz
Descrición:
O obxectivo do proxecto é realizarmos a Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais (EIEL) da provincia da Coruña (ampliando sensibelmente a información recollida respecto á solicitada polo MAP ás Deputacións Provinciais), e desenvolvermos aplicacións SIX que facilitasen a creación dunha enorme base de datos xeográfica coa información recopilada na enquisa. Para a implementación das aplicacións necesarias empregouse a tecnoloxía exposta a seguir: Geomedia Professional, Microstation, VisualBasic, Microsoft SQL Server.