Contratos e convenios

Convenio Marco de colaboración entre a Empresa Enxenio SL. e a Universidade da Coruña para diferentes accións de I+D+i

Referencia:
554/2005 Enxenio (C marco)
Institución financiadora:
Enxenio SL.
Nº investigadores/as:
14
Duración:
23-dec-2005 ao 31-dec-2015
Investigadora directora:
Descrición:
O presente convenio ten como obxecto determinar o marco de colaboración entre a empresa Enxenio S.L. e o Laboratorio de Bases de Datos da Universidade da Coruña, para que este último desenvolva actividades de I+D+i financiadas total ou parcialmente pola empresa e orientadas ao desenvolvemento de tecnoloxía transferible.