Contratos e convenios

Contrato de colaboración desenvolvemento proxecto "GIRO: Xeración, Xestión e Integración de Rutas en OLAP"

Referencia:
15/25 GIRO
Institución financiadora:
A0 Mayores, Grupo ON, Mugatra, Gesuga, Taprega, Biogas, Programa FEDER Innterconecta-2015, ITC-20151247 CDTI, MINECO
Nº investigadores/as:
10
Duración:
26-xun-2015 ao 31-dec-2017
Descrición:
O obxectivo do proxecto é a realización de tarefas de investigación e desenvolvemento tecnolóxico necesarias para chegar a conseguir poñer a punto a algoritmia, modelos estruturas de datos e demais solucións necesarias para a implantación das seis aplicacións innovadoras que as empresas do consorcio precisan para soportar a súa loxística e operacións.