Contratos e convenios

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do proxecto de investigación "GOAL" no marco do programa FEDER INNTERCONECTA

Referencia:
16/13 GOAL Enxenio
Institución financiadora:
Enxenio, S.L., Programa Feder Innterconecta 2013, CDTI-00064563/ITC-20133062
Nº investigadores/as:
14
Duración:
1-abr-2013 ao 31-dec-2014
Investigadora directora:
Descrición:
O obxectivo do proxecto é o uso da mecánica de xogabilidade en enxeñería do software, nomeadamente, nas ferramentas do ciclo de vida do desenvolvemento de software ou ALM (Application Lifecycle Management).
Preténdese facer o ámbito de aplicación máis atractivo mediante o fomento dos comportamentos desexados, aproveitándose da predisposición psicolóxica dos seres humanos para participar en xogos, ademais de noutros elementos da psicoloxía da motivación humana.