Contratos e convenios

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do proxecto de investigación "REC- Residencia en casa" no marco do programa Conecta - Peme

Referencia:
OTR0814 REC
Institución financiadora:
A0 Mayores S.L., Enxenio S.L., Grupo ON, S.L., Alalas, S.L., Conecta Peme-2014, IN852A-2014/6, Xunta de Galicia
Nº investigadores/as:
4
Duración:
10-feb-2014 ao 30-xun-2015
Investigadora directora:
Descrición:
Proxecto de investigación multidisciplinar, no que participan enxeñeiros informáticos, psicólogos, asistentes sociais, enxeñeiros de telecomunicacións, terapeutas ocupacionais e médicos de catro empresas de diferentes sectores, abordará a investigación necesaria para o desenvolvemento da plataforma tecnolóxica REC (Residencia en casa) que dará soporte a un novo servizo de atención á dependencia, con ampla e crecente demanda social, que na actualidade nin empresas nin administracións públicas poden ofrecer: a atención integral ao dependente (xerontolóxico ou físico) na súa propia casa, evitando o seu internamento en residencias.