Contratos e convenios

Ampliación contrato entre Indra Software Labs e SXCITIC, no marco do proxecto CIEN, convocatoria 2014, "LPS-BIGGER"

Referencia:
15/08 LPS-BIGGER amplia
Institución financiadora:
Indra Software Labs S.L.U., CDTI, Programa CIEN 2014, IDI-20141262, co-founded with FEDER
Nº investigadores/as:
7
Duración:
5-mai-2015 ao 31-dec-2017
Descrición:
O obxectivo do Laboratorio de Bases de Datos neste contrato consiste na realización das tarefas de investigación, deseño e desenvolvemento que permitan construír un compoñente de filtrado e clasificación de data streaming e un compoñente paralelizador. Por unha banda, o compoñente de filtrado e clasificación de data streaming permitirá clasificación, filtrar e agrupar datos en tempo real. Por outra banda, o compoñente paralelizador utilizará estratexias de BD distribuídas e algoritmos de acceso distribuído para conseguir un adecuado balanceo da carga de traballo e/ou das consultas entre os diferentes procesadores dunha infraestrutura.