Subvencións I+D

Ferramentas e plataforma GIS Open Source

Referencia:
PGIDIT05SIN10502PR
Institución financiadora:
Programa Sectorial de Sociedade da Información do Plan Galego de IDIT. Xunta de Galicia. Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Orzamento:
71.500 Euros
Nº investigadores/as:
14
Duración:
15-ago-2005 ao 15-ago-2008
Investigadora principal:
Investigadores/as participantes:
Descrición:
Este proxecto pretende o diseño e implementación, seguindo estandares internacionais para Sistemas de Información Xeográfica (GIS) e filosofía Open Source, dunha plataforma para GIS que conte cun conxunto amplo de ferramentas que, por un lado, faciliten tanto a adquisición de datos de campo vía telemática (vía PDA e GPS) como a súa importación dende formatos cartográficos, e, por outro lado, permitan, dende un amigable entorno de usuario, a xeración de mapas configurables tanto en capas como en escala, utilizando sistemáticamente técnicas automáticas de Xeralización Cartográfica. Ademáis, este proxecto pretende crear ferramentas (macros e parametrizacións específicas) para ferramentas de CAD comerciais (Microstation e AutoCad) que faciliten a edición de cartografía, axustándose aos modelos de datos e ás normativas de estilos elaboradas polo Sistema de Información Territorial de Galicia (SITGA).