Subvencións I+D

Biblioteca Virtual de Textos do "Siglo de Oro" accesíbeis vía Internet

Referencia:
TEL99-0335-C04
Institución financiadora:
Ministerio de Educación y Ciencia – Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica – Subdirección General de Proyectos
Orzamento:
26.427 Euros
Nº investigadores/as:
5
Duración:
31-dec-1999 ao 31-dec-2002
Investigadora principal: