Subvencións I+D

Arquivo dixital de imaxes e base de datos coa análise dos libros de emblemas hispánicos ilustrados para consultar a través de redes internacionais de comunicación

Referencia:
XUGA10402B95
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Orzamento:
7.240.000 Pta
Nº investigadores/as:
10
Duración:
1-xan-1995 ao 18-abr-1996
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Descrición:
O obxectivo principal deste proxecto era construírmos unha base de datos documental, consultábel a través de internet que contara cun catálogo de Libros de Emblemas coas súas páxinas dixitalizadas, e outros moitos datos, resultado do estudo que deles realizaron os/as investigadores/as filólogos/as.