Subvencións I+D

Literatura Emblemática Hispánica: precedentes, apoxeo e influencia

Referencia:
XUGA10403A93
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Orzamento:
2.800.000 Pta
Nº investigadores/as:
9
Duración:
1-xan-1993 ao 31-dec-1994
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Investigadores/as participantes: