Subvenciones I+D

Institución financiadora:
NextgenerationEU; MICIIN (PRTR); XUNTA DE GALICIA (GAIN)
Referencia:
DATAMICROCCR
Duración:
06-oct-2023 al 06-abr-2025
Presupuesto:
75.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2022 Generación de Conocimiento
Referencia:
PID2022-141027NB-C21
Duración:
01-sep-2023 al 31-ago-2026
Presupuesto:
103.875 Euros
Institución financiadora:
Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP)
Referencia:
0079_ATEMPO_6_E
Duración:
01-sep-2023 al 31-dic-2025
Presupuesto:
250.659,73 Euros
Investigadores principales:
Manuel González Penedo, Elena Hernández, Miguel Ángel Rodríguez Luaces
Institución financiadora:
Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP)
Referencia:
0064_GRESINT_1_E
Duración:
01-jul-2023 al 30-jun-2026
Presupuesto:
155.203,96 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Instituto Nacional de Estatística
Referencia:
CIDMEFEO
Duración:
13-may-2023 al 12-may-2026
Presupuesto:
45.652,8 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021. Proxectos estratéxicos orientados á transición ecolóxica e Transición dixital
Referencia:
TED2021-129245B-C21
Duración:
01-dic-2022 al 30-nov-2024
Presupuesto:
290.030 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Generación de Conocimiento
Referencia:
PID2021-122554OB-C33
Duración:
01-ene-2022 al 31-dic-2025
Presupuesto:
135.520 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Referencia:
PDC2021-120917-C21
Duración:
01-dic-2021 al 31-may-2024
Presupuesto:
74.750 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Referencia:
PDC2021-121239-C31
Duración:
01-dic-2021 al 31-may-2024
Presupuesto:
48.300 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2020 Retos Sociedade
Referencia:
PID2020-114635RB-I00
Duración:
01-sep-2021 al 31-ago-2024
Presupuesto:
282.535 Euros
Institución financiadora:
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Consellería de Economía, Empresa e Innovación, GAIN, Xunta de Galicia. Programa de Axudas de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas. Convocatoria 2021
Referencia:
ED431C 2021/53
Duración:
01-ene-2021 al 31-oct-2024
Presupuesto:
320.000 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
UE, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), GAIN, Convocatoria Conecta COVID
Referencia:
IN852D 2021/3
Duración:
01-ene-2021 al 31-jul-2023
Presupuesto:
77.357 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Axencia Galega de Innovación, Proxecto Programas Autonómicos
Referencia:
COV20/00604
Duración:
01-nov-2020 al 31-dic-2022
Presupuesto:
311.137 Euros
Investigadores principales:
R. Cao, Manuel F. González Penedo
Institución financiadora:
Banco Santander, CRUE
Referencia:
EPICOVIGAL
Duración:
15-jul-2020 al 14-jul-2021
Presupuesto:
5.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2019 Retos Investigación
Referencia:
PID2019-105221RB-C41
Duración:
01-jun-2020 al 30-nov-2023
Presupuesto:
45.617 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Convocatoria 2018 proxectos I+D+i "Retos investigación"
Referencia:
RTI2018-098309-B-C32
Duración:
01-ene-2019 al 30-jun-2022
Presupuesto:
108.900 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, AEI, Cofinanciación 80% Fondos FEDER, Programa Retos Colaboración, convocatoria 2017
Referencia:
RTC-2017-5908-7
Duración:
02-abr-2018 al 28-feb-2021
Presupuesto:
193.996 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Consellerías de Educ. e Ord. Univ. e de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Grupo de Referencia Competitivo. Convocatoria 2017
Referencia:
ED431C 2017/58
Duración:
01-ene-2017 al 30-nov-2020
Presupuesto:
400.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2016
Referencia:
TIN2016-77158-C4-3-R
Duración:
30-dic-2016 al 31-dic-2020
Presupuesto:
30.613 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2016
Referencia:
TIN2016-78011-C4-1-R
Duración:
30-dic-2016 al 29-jun-2021
Presupuesto:
159.599 Euros
Referencia:
RTC-2016-5143-1
Duración:
01-abr-2016 al 31-dic-2018
Presupuesto:
170.366 Euros
Investigador principal:
Marcos Ortega
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos da Sociedade, convocatoria 2015
Referencia:
TIN2015-69951-R
Duración:
01-ene-2016 al 31-dic-2019
Presupuesto:
58.564 Euros
Institución financiadora:
European Commision - Research Executive Agency (REA) (H2020-MSCA-RISE-2015 GA No 690941)
Referencia:
690941/BIRDS
Duración:
01-ene-2016 al 31-dic-2019
Presupuesto:
648.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos Investigación, convocatoria 2013
Referencia:
TIN2013-46801-C4-3-R
Duración:
01-ene-2014 al 30-sep-2017
Presupuesto:
105.149 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Retos Investigación, convocatoria 2013
Referencia:
TIN2013-46238-C4-3-R
Duración:
01-ene-2014 al 31-dic-2017
Presupuesto:
188.276 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Programa Investigación científica e técnica de excelencia, convocatoria 2013
Referencia:
TIN2013-47090-C3-3-P
Duración:
01-ene-2014 al 31-dic-2016
Presupuesto:
38.297 Euros
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Grupo de Referencia Competitivo. Convocatoria 2013
Referencia:
GRC2013/053
Duración:
01-ene-2013 al 30-nov-2016
Presupuesto:
370.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Programa de axudas de consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas. Modalidade Agrupación Estratéxica. Convocatoria 2012
Referencia:
CN 2012/211
Duración:
01-ene-2013 al 30-sep-2013
Presupuesto:
7.751 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Economía e Competitividade, Subprograma Accións complementarias a proxectos de investigación fundamental non orientada, convocatoria 2011
Referencia:
TIN2011-12562-E JISBD
Duración:
01-jun-2011 al 31-may-2012
Presupuesto:
8.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación, subprograma Accións complementarias a proxectos de investigación fundamental non orientada, convocatoria 2010
Referencia:
TIN2010-12378-E JCIS
Duración:
01-ene-2011 al 31-dic-2011
Presupuesto:
4.000 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación, Proxectos de I+D+i - Convocatoria 2010, Subprograma de Prox. Investigación fundamental non orientada
Referencia:
TIN2010-21246-C02-01
Duración:
01-ene-2011 al 31-dic-2013
Presupuesto:
62.799 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Programa axudas Tecnoloxía Sectorial da Sociedade da Información (SIN). Convocatoria 2010. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Referencia:
10SIN028E
Duración:
01-dic-2010 al 30-sep-2012
Presupuesto:
98.578 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación - Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada
Referencia:
TIN2009-14560-C03-02
Duración:
01-ene-2010 al 31-dic-2014
Presupuesto:
230.868 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Programa de ayudas para consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG – Modalidad Grupo de Referencia Competitivo
Referencia:
Xunta 2010/17
Duración:
01-ene-2010 al 31-dic-2012
Presupuesto:
168.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de I+D+i. Programa sectorial de de investigación aplicada, PEME I+D e I+D Suma do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE)
Referencia:
09TIC060E
Duración:
01-nov-2009 al 30-sep-2011
Presupuesto:
80.485 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa ayudas tecnología sectorial de Sociedad de la Información (SIN) – Convocatoria 2008. Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de I+D+i
Referencia:
08SIN009CT
Duración:
01-sep-2008 al 01-oct-2010
Presupuesto:
91.425 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Programa axudas á tecnoloxía de Tecnoloxías da Información e as comunicacións (TIC), programa sectorial de investigación aplicada PEME I+D e I+D, INCITE. Convocatoria 2008. Xunta de Galicia
Referencia:
08TIC037E
Duración:
01-may-2008 al 01-oct-2010
Presupuesto:
59.570 Euros
Investigador principal:
Institución financiadora:
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) – Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica
Referencia:
A/8065/07
Duración:
16-ene-2008 al 15-ene-2009
Presupuesto:
23.000 Euros
Investigadores principales:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Referencia:
2008/060
Duración:
01-ene-2008 al 15-nov-2010
Presupuesto:
9.286 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia:
SEJ2007-67677
Duración:
01-sep-2007 al 01-sep-2009
Investigadora principal:
Eulalia Fuentes Pujol
Institución financiadora:
Ministerio de Educación y Ciencia – Proyectos de Investigación I+D 2006
Referencia:
TIN2006-15071-C03-03
Duración:
01-oct-2006 al 30-sep-2009
Presupuesto:
133.100 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Educación y Ciencia; Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Referencia:
HUM2006-07410
Duración:
01-oct-2006 al 30-sep-2009
Presupuesto:
127.050 Euros
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Programa de ayudas para consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas del SUG – Modalidad Grupo de Referencia Competitivo
Referencia:
Xunta 2006/4
Duración:
01-ene-2006 al 01-dic-2009
Presupuesto:
280.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa Sectorial de Sociedade da Información do Plan Galego de IDIT. Xunta de Galicia. Consellería de Innovación, Industria e Comercio
Referencia:
PGIDIT05SIN10502PR
Duración:
05-ago-2005 al 04-ago-2008
Presupuesto:
71.500 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Referencia:
BFF2003-03945
Duración:
10-dic-2003 al 09-dic-2006
Presupuesto:
85.880 Euros
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Institución financiadora:
Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Ministerio de Ciencia y Tecnología
Referencia:
TIC2003-06593
Duración:
01-dic-2003 al 30-nov-2006
Presupuesto:
59.800 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) - Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT). Programa Nacional de Sociedad de la Información
Referencia:
FIT-150500-2003-588
Duración:
30-oct-2003 al 30-oct-2004
Presupuesto:
5.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa Nacional de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), Sociedad de la Información. Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Referencia:
FIT-150500-2003-161
Duración:
01-ene-2003 al 31-dic-2005
Presupuesto:
89.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) – Programa Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003
Referencia:
TIC2002-04413-C04-04
Duración:
05-nov-2002 al 05-nov-2005
Presupuesto:
20.700 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento – Programa Sociedade da Información
Referencia:
PGIDT02SIN10501PR
Duración:
08-oct-2002 al 08-oct-2004
Presupuesto:
63.250 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Educación y Ciencia – Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica – Subdirección General de Proyectos
Referencia:
TEL99-0335-C04
Duración:
31-dic-1999 al 31-dic-2002
Presupuesto:
26.427 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico – Programa N. de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones – Convocatoria 1999. Ministerio de Educación y Cultura – Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Referencia:
TEL99-0335-C04-02
Duración:
31-dic-1999 al 31-dic-2002
Presupuesto:
8.850.000 Pta
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Programa de Promoción Xeral da Investigación – Convocatoria 1996. Xunta de Galicia – Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Referencia:
PGIDT99PXI10502A
Duración:
26-ago-1999 al 26-ago-2001
Presupuesto:
24.942 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Universidades e Investigación
Referencia:
XUGA10504A96
Duración:
25-oct-1996 al 24-oct-1998
Presupuesto:
3.576.000 Pta
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia Y Tecnología (MCYT)
Referencia:
TEL96-1390-C02
Duración:
01-jul-1996 al 30-jun-1999
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Institución financiadora:
Comisión Interministerial de Ciencia Y Tecnología (CICYT)
Referencia:
TEL96-1390-C02-02
Duración:
01-ene-1996 al 31-dic-1998
Presupuesto:
6.494.000 Pta
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Referencia:
XUGA10402B95
Duración:
01-ene-1995 al 18-abr-1996
Presupuesto:
7.240.000 Pta
Investigadora principal:
Sagrario López Poza
Institución financiadora:
Universidade da Coruña
Referencia:
Coral
Duración:
01-ene-1994 al 30-jun-1995
Presupuesto:
1.200.000 Pta
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Xunta de Galicia. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Ordenación Universitaria
Referencia:
XUGA10403A93
Duración:
01-ene-1993 al 31-dic-1994
Presupuesto:
2.800.000 Pta
Investigadora principal:
Sagrario López Poza