Investigadores/as

Profesorado

Titular de Universidade
Coordinador
Catedrática de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Titular de Universidade
Contratada Doutora
Axudante Doutor

Investigadores/as colaboradores/as

Investigador (Doutor)

Estudantes de doutoramento

Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento
Estudante de doutoramento. Bolseiro predoutoral
Estudante de doutoramento. Bolseiro predoutoral
Estudante de doutoramento. Bolseiro predoutoral

Outros/as colaboradores/as

Universidad de Chile
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña
Universidad de Concepción (Chile)
Università degli Studi di Milano Bicocca (Italia)
Universidad de Valladolid
Universidade de Zaragoza
Universidad del Bio-Bio (Chile)
Universidade da Coruña
Universidad de Almería
Universidade da Coruña
Universidade da Coruña