O Laboratorio de Bases de Datos (LBD) da Universidade da Coruña foi creado en 1996, e desde entón está dirixido por Nieves R. Brisaboa (brisaboa@udc.es).

Actualmente, o LBD está integrado por profesorado e persoal investigador da Área de Linguaxes e Sistemas Informáticos da Universidade da Coruña, e desenvolve traballos de I+D nas liñas que se citan a seguir:

  • Bases de datos e sistemas de información
  • Bibliotecas Dixitais e recuperación de información
  • Estruturas avanzadas e algoritmos de compresión, indización e recuperación de textos
  • Sistemas de Información Xeográfica (GIS)
  • Recuperación de información Xeográfica
  • Bases de datos orientadas a grafos

 

 

 

 

 

GEMA: GEstión de la MOvilidad

Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación no programa ConectaPEME 2018 (IN852A 2018/14), co apoio da Consellería de Economía e Industria e Industria, e cofinanciado polos fondos FEDER.

 


CONECTA COVID: Cosmética activa contra os coronavirus, solucións a longo prazo (CO3)
Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)

 Biblioteca Virtual Galega (BVG)  Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELGA)  Asociación Socio-Pedagóxica de Galicia (as.pg)  Biblioteca de Literatura Emblemática Hispánica  Enquisa de Equipamentos e Infraestructuras Locais - Deputación de A Coruña  Enxenio  CIGESAD