Contracts and agreements

Contrato para asistencia técnica "Auditoría Tecnolóxica e Asesoramento en materia de seguridade de Bases de Datos (ATLAS)

Reference:
F20/07 ATLAS
Financial institution:
INEBIR TECHNOLOGY S.L.
Number of researchers:
4
Duration:
May 25, 2020 to May 31, 2021