R&D subventions

BIZDEVOPS-Global: A Technological and Methodological Sustainable Framework for Software Development aligned with Business in DevOps Global

Reference:
RTI2018-098309-B-C32
Financial institution:
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Convocatoria 2018 proxectos I+D+i "Retos investigación"
Budget amount:
108,900 Euros
Duration:
Jan 1, 2019 to Jun 30, 2022
Description:
O proxecto aborda novos desafios clave para as empresas de desenvolvemento de software que actualmente se enfrentan a contornas como DevOps que exixen altos graos de automatización e axilidade. Ten tres obxectivos: (1) desenvolver un modelo de xestión de riscos para contornas DevOps, tendo en conta as particularidades desta aproximación ao desenvolvemento de software, (2) investigar o impacto sobre a motivación e rendemento dos desenvolvedores que se pode lograr mediante a incorporación de técnicas de gamificación e xogos serios aos entornos da enxeñaría do software, e (3) desenvolver un marco metodolóxico para a avaliación da eficiencia enerxética do software, así como avaliar o impacto de distintas estruturas e algoritmos para a compresión ou representación compacta dos datos sobre a eficiencia enerxética de software que procesa volumes de datos significativos.