Contracts and agreements

Contrato de colaboración para o desenvolvemento do proxecto de investigación "GEMA: Xestión da mobilidade" entre a FCITICG

Reference:
IN852A 2018/14
Financial institution:
A0 Mayores, Enxenio, Taprega, Gesuga, no marco do programa ConectaPeme 2018, ref IN852 2018/14
Number of researchers:
19
Duration:
Jan 1, 2019 to Feb 28, 2022
Description:
O obxectivo do proxecto é abordar catro retos de investigación: planificación intelixente de rotas, axendas e horarios; o etiquetado semántico automático de traxectorias; representación, almacenamento e explotación eficiente de traxectorias; e o desenvolvemento automatizado de software de Movile Workforce Management.
Web: https://proxecto-gema.lbd.org.es/