Contracts and agreements

Contrato desenvolvemento proxecto "Recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambentes rurais e urbanos"

Reference:
F21/36 MAP.IT
Financial institution:
Ingeniería INSITU SL
Number of researchers:
8
Duration:
Dec 1, 2021 to Nov 30, 2022