Contracts and agreements

Contrato para a elaboración do plan estratéxico da provincia da Coruña para o período 2004/2013

Reference:
142/2005 Plan Estrat 83/2005
Financial institution:
Deputación da Coruña, e Fundación Caixa Galicia
Number of researchers:
4
Duration:
Jun 14, 2005 to Dec 31, 2006
Director researchers:
Carlos Nárdiz Ortiz
Description:
Este convenio ten como obxectivo a elaboración do Plan estratéxico da provincia da Coruña para o período 2004/2013 mediante a realización por parte da UDC de: informes diagnósticos apoiados na análise dos datos alfanuméricos e cartográficos da EIEL e nos indicadores derivados de ditos datos; a integración dos datos económicos e demográficos no SIG da EIEL e apoio á obtención de cruces entre os devandidos datos e os xa representados na propia EIEL; e finalmente a representación gráfica e cartográfica dos datos que se desexen para ilustrar os informes que realicen outros especialistas.
O equipo da UDC esta integrado polos profesores titulares das: Área de Tecnoloxía do Medio Ambiente, Área de Urbanística e Ordenación do Territorio e da Área de Sistemas Informáticos, ademáis doutros profesores da UDC que colaboren.