Subvencións I+D

BIZDEVOPS-GLOBAL: Un framework tecnolóxico e metodolóxico sostible para o desenvolvemento de software aliñado co negocio en Devops Global

Referencia:
RTI2018-098309-B-C32
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Convocatoria 2018 proxectos I+D+i "Retos investigación"
Orzamento:
108.900 Euros
Duración:
1-xan-2019 ao 30-xun-2022
Descrición:
O proxecto aborda novos desafios clave para as empresas de desenvolvemento de software que actualmente se enfrentan a contornas como DevOps que exixen altos graos de automatización e axilidade. Ten tres obxectivos: (1) desenvolver un modelo de xestión de riscos para contornas DevOps, tendo en conta as particularidades desta aproximación ao desenvolvemento de software, (2) investigar o impacto sobre a motivación e rendemento dos desenvolvedores que se pode lograr mediante a incorporación de técnicas de gamificación e xogos serios aos entornos da enxeñaría do software, e (3) desenvolver un marco metodolóxico para a avaliación da eficiencia enerxética do software, así como avaliar o impacto de distintas estruturas e algoritmos para a compresión ou representación compacta dos datos sobre a eficiencia enerxética de software que procesa volumes de datos significativos.