Redes

RITOS2: Rede Iberoamericana de Tecnoloxías do Software para a década do 2000

Referencia:
RITOS2
Institución financiadora:
Ciencia Y Tecnología para El Desarrollo (CYTED)
Orzamento:
195.000 Dolar
Duración:
31-ago-2001 ao 31-dec-2005
Investigadora directora:
Descrición:
Trátase dunha rede formada por 34 grupos de investigación de 14 países iberoamericanos. A colaboración entre estes realízase en 4 grandes áreas: Bases de Datos, Enxeñaría do Software, Sistemas Distribuidos e Procesamento da Linguaxe Natural.