Redes

Rede Temática de Tecnoloxías da Información Xeográfica

Referencia:
TSI2004-20019-E
Referencia do proxecto coordinado:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT)
Orzamento:
6.000 Euros (Anuais)
Duración:
1-set-2004 ao 31-dec-2005