Subvenciones I+D

Últimos 3 años | Todos
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Referencia:
PDC2021-121239-C31
Duración:
01-dic-2021 al 30-nov-2023
Presupuesto:
48.300 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Retos Sociedade - Proba Concepto
Referencia:
PDC2021-120917-C21
Duración:
01-dic-2021 al 30-nov-2023
Presupuesto:
74.750 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2020 Retos Sociedade
Referencia:
PID2020-114635RB-I00
Duración:
01-sep-2021 al 30-jun-2023
Presupuesto:
282.535 Euros
Institución financiadora:
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, Consellería de Economía, Empresa e Innovación, GAIN, Xunta de Galicia. Programa de Axudas de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas. Convocatoria 2021
Referencia:
ED431C 2021/53
Duración:
01-ene-2021 al 31-oct-2024
Presupuesto:
320.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Axencia Galega de Innovación, Proxecto Programas Autonómicos
Referencia:
COV20/00604
Duración:
01-nov-2020 al 31-dic-2022
Presupuesto:
311.137 Euros
Investigadores principales:
R. Cao, Manuel F. González Penedo
Institución financiadora:
Banco Santander, CRUE
Referencia:
EPICOVIGAL
Duración:
15-jul-2020 al 14-jul-2021
Presupuesto:
5.000 Euros
Investigadora principal:
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2019 Retos Investigación
Referencia:
PID2019-105221RB-C41
Duración:
01-jun-2020 al 31-may-2023
Presupuesto:
45.617 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Convocatoria 2018 proxectos I+D+i "Retos investigación"
Referencia:
RTI2018-098309-B-C32
Duración:
01-ene-2019 al 31-dic-2021
Presupuesto:
108.900 Euros
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, AEI, Cofinanciación 80% Fondos FEDER, Programa Retos Colaboración, convocatoria 2017
Referencia:
RTC-2017-5908-7
Duración:
02-abr-2018 al 28-feb-2021
Presupuesto:
193.996 Euros
Investigadora principal: