Investigadores/as

Miguel Rodríguez Penabad
Titular de Universidade
981167000 Ext. 1333

Miguel R. Penabad obtivo o seu título de Licenciado en Informática no ano 1994 na Universidade da Coruña, e de Licenciado con grado en 1996. Os seus estudos de doutoramento foron financiados pola Xunta de Galicia con varias bolsas. A Tese de Doutoramento foi presentada no ano 2001 na Universidade da Coruña. Desde 2000 é profesor na mesma universidade. Os seus principais campos de investigación céntranse na optimización de consultas a bases de datos, e algoritmos e estruturas de datos para a recuperación de información.

  • Publicacións
  • Subvencións I+D
  • Contratos e convenios
  • Teses