Investigadores/as

Diego Seco Naveiras
Titular de Universidade
881016001

Diego Seco obtivo o título de Enxeñeiro en Informática pola Universidade de A Coruña no ano 2006 e o título de Doutor en Computación pola mesma universidade no ano 2009. Os seus principias intereses de investigación inclúen a recuperación de información xeográfica, os sistemas de información xeográfica, e as estruturas de datos e algoritmos para a representación e recuperación de información textual e xeográfica. Con docencia na UDC desde 2008 ata 2013, foi profesor no Departamento de Enxeñaría Informática e Ciencias da Computación da Universidade de Concepción (Chile) entre 2013 e 2021. Desde xaneiro de 2022, é profesor na UDC.

  • Publicacións
  • Subvencións I+D
  • Contratos e convenios
  • Teses