Teses

Compact and Efficient Representations of Graphs

Data de Lectura:
4-novembro-2014
Facultade:
Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutora en Informática
Co-director/a:
Mauricio Marín
Ficheiro: