Teses

Statistical and Repetition-based Compressed Data Structures

Data de Lectura:
19-xaneiro-2016
Facultade:
Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Computación
Ficheiro: