Thesis

Métodos de mellora do rendemento en buscas por similitude sobre espazos métricos

Reading Date:
Jul 20, 2012
Faculty:
Facultade de Informática
University:
University of A Coruña
Department:
Computación
Mark:
Cum Laude
Earned title:
Doutor en Informática
File: