Thesis

Development of efficient De Bruijn graph-based algorithms for genome assembly

Reading Date:
Jan 10, 2023
Faculty:
Facultade de Informática
University:
University of A Coruña
Department:
Ciencias da Computación e Tecnoloxías Información
Mark:
Cum Laude
Earned title:
Doutor en Informática