Tesis

Marco para a Evolución de Esquemas Conceptuais Temporais de Sistemas de Información

Fecha de lectura:
14-dic-2001
Universidad:
Universidad de A Coruña
Departamento:
Departamento de Computación
Nota:
Sobresaliente Cum Laude
Título conseguido:
Doutor en Informática
Director:
Antoni Olivé