Teses

Marco para a Evolución de Esquemas Conceptuais Temporais de Sistemas de Información

Data de Lectura:
14-decembro-2001
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Departamento de Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática
Director:
Antoni Olivé