Teses

Métodos de mellora do rendemento en buscas por similitude sobre espazos métricos

Data de Lectura:
20-xullo-2012
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática
Ficheiro: