Teses

Compressed Self-Indexed XML Representation with Efficient XPath Evaluation

Data de Lectura:
11-xaneiro-2013
Facultade:
Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutora en Informática
Ficheiro: