Teses

Semantic Techniques for improving keyword-based searching

Data de Lectura:
11-maio-2012
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutora
Directora:
Eduardo Mena Nieto