Teses

New data structures and algorithms for the efficient management of large spatial datasets

Data de Lectura:
3-novembro-2014
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Computación
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática
Ficheiro: