Teses

Captura, representación, consulta y clasificación semántica de trayectorias

Data de Lectura:
14-febreiro-2022
Facultade:
Facultade de Informática
Universidade:
Universidade da Coruña
Departamento:
Ciencias da Computación e Tecnoloxías Información
Cualificación:
Sobresaliente Cum Laude
Título acadado:
Doutor en Informática