Contratos e convenios

Reenxeñaría do sistema Gialix e a súa aplicación a cliente-servidor

Referencia:
GIALIX2
Institución financiadora:
Deputación Provincial da Coruña
Nº investigadores/as:
4
Duración:
1-xun-1995 ao 31-dec-1996
Investigador director:
José Luis Freire Nistal
Descrición:
Convenio entre a Universidade da Coruña (Facultade de Informática) e a Excma. Deputación Provincial da Coruña para a implementación de programas de contabilidade.