Contratos e convenios

Contrato desenvolvemento proxecto "Recoñecemento automatizado de obxectos para mapeo de infraestruturas en ambentes rurais e urbanos"

Referencia:
F21/36 MAP.IT
Institución financiadora:
Ingeniería INSITU SL
Nº investigadores/as:
8
Duración:
1-dec-2021 ao 30-nov-2022
Descrición:
Os obxectivos deste contrato son dous: 1) Integrar as estruturas de datos compactas deseñadas polo Laboratorio de Bases de Datos nos algoritmos de recoñecemento de obxectos en nubes de puntos de cara a mellorar a representación e consulta das mesmas; e 2) Desenvolver un Sistema de Información Xeográfica baseado en web que sirva de desmostrador dos resultados dos algoritmos de detección.