Subvencións I+D

OASSIS-UDC: Cara organizacións software máis sostibles: Un enfoque holístico para promover a sostibilidade económica, humana e medioambiental

Referencia:
PID2021-122554OB-C33
Número de subproxectos:
3
Institución financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2021 Generación de Conocimiento
Orzamento:
135.520 Euros
Nº investigadores/as:
7
Duración:
1-xan-2022 ao 31-dec-2025
Descrición:
O obxectivo principal do proxecto OASSIS é promover que as organizacións de software sexan máis sostibles a través dun enfoque holístico de mellora que aborde a Triple Bottom Line (TBL) da sostibilidade (económica, humana e medioambiental). Nomeadamente, os obxectivos específicos estruturanse do seguinte xeito:
- O1. Proporcionar ás organizacións de software un marco de xestión da sostibilidade a nivel organizativo.
- O2. Apoiar a mellora continua dos procesos mediante indicadores de sostibilidade en organizacións de software. 
- O3. Apoio á sostibilidade na xestión de proxectos e persoas. 
- O4. Mellora da sostibilidade medioambiental dos produtos de software, os datos e as tecnoloxías.