Contratos e convenios

Informatización dos fondos da Hemeroteca da Real Academia Galega

Referencia:
56/2003 RAGHemeroteca
Institución financiadora:
Real Academia Galega
Nº investigadores/as:
4
Duración:
12-mai-2003 ao 31-dec-2005
Investigadora directora:
Descrición:
Convenio entre a Universidade da Coruña (Laboratorio de Bases de Datos) e a Real Academia Galega co obxectivo principal de dixitalizar unha grande cantidade de fondos documentais da hemeroteca da Real Academia Galega.